Produkty

Žulová Kostka

Rozměry:
 • 18/18
 • 18/9
 • 15/17
 • 15/17/9
 • 8/11
 • 8/11/16 – 20
 • 4/6

Hranoly

Rozměry:
 • 10/20/40
 • 20/20/40

Regulační kámen

Rozměry dle požadavků zákazníka

Drcené Kamenivo

Rozměry:
 • 0-32 mm – II. tř.
 • 32-63 mm – II. tř.
 • 63-125 mm – II. tř.

Odseky netříděné

Rozměry náhodné

Žulové bloky

Rozměry:
 • 0,50 – 0,99 m3
 • 1,00 – 1,49 m3
 • 1,5 – 1,99 m3
 • 2,00 – 2,49 m3
 • 2,50 – 2,99 m3
 • 3,00 – 4,00 m3
 • 4,00 – 5,00 m3
 • 5,00 m3 a více
Žula z oblasti Drahenický Málkov zdobí např. Karlův Most, dlažbu k Pražskému Hradu či Prašnou Bránu.

Možnost dopravy kamkoliv po ČR i do zahraničí.

Tun vytěžené žuly