Ceník

Sortiment
Žulová kostka 15/17
Žulová kostka 15/17/9
Žulová kostka 8/11
Žulová kostka 6/8
Žulová kostka 4/6
Hranol 10/20/40
Hranol 20/20/40
Regulační kámen
Cena bez DPH Kč/t
3.300,-
3.300,-
3.300,-
3.600,-
3.800,-
3.900,-
4.500,-
1.200,-
Drcené kamenivo
Drcené kamenivo 0-32 mm – II. tř.
Drcené kamenivo 32-63 mm – II. tř.
Drcené kamenivo 63-125 mm – II.tř.
Odseky netříděné
Cena bez DPH Kč/t
350,-
350,-
350,-
1.200,-

Ceník bloků

Velikost
0,50 – 0,99 m3
1,00 – 1,49 m3
1,50 – 1,99 m3
2,00 – 2,49 m3
2,50 – 2,99 m3
3,00 – 4,00 m3
4,00 – 5,00 m3
Více než 5,00 m3
Cena bez DPH Kč/m3
6.000,-
6.500,-
7.500,-
8.000,-
8.700,-
9.300,-
9.800,-
11.000,-

Dekorační zahradní kameny,
atypické a další kamenické výrobky
budou kalkulovány samostatně,
na základě specifikace
výrobku zákazníkem.

Big a bag + příplatek za pytlování 500,-Kč
Paleta + příplatek za paletování 500,-Kč

Žula z oblasti Drahenický Málkov zdobí např. Karlův Most, dlažbu k Pražskému Hradu či Prašnou Bránu.

Možnost dopravy kamkoliv po ČR i do zahraničí.

Tun vytěžené žuly